info@rpo.nl(0)78 681 86 88

PRIVACYBELEID

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

GEBRUIK VAN DE SITE
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Privacy. Wij geven u daarbij de volgende garanties:

-Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren

-De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling

-Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend

-Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens

-De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

RPO PRIVACY STATEMENT
R.P.O. Automatisering B.V. (hierna te noemen RPO) stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van de privacygegevens voorop. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij de privacy en de berscherming van persoonsgegevens waarborgen. Alle aan RPO verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk door RPO behandeld en de verwerking van die gegegevens voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. RPO verwerkt gegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor wij de gegevens verkregen hebben.

In het kader van de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij ons privacybeleid bijgewerkt.

RPO gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij verzamelen persoonsgegevens om het vertrouwen van onze klanten te verkrijgen en te behouden en u zodoende te voorzien van de juiste informatie. Wij verwerken van onze klanten de NAW-gegevens, dit betreft bedrijfsnaam, namen contactpersonen, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze gegevens worden met niemand gedeeld en zijn alleen toegankelijk voor RPO medewerkers die geautoriseerd zijn deze gegevens te raadplegen. Zij gebruiken deze gegevens om u beter van dienst te zijn. Daarbij hebben alle RPO medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht getekend, waardoor uw persoonlijke gegevens beschermd zijn.

HOSTING
Door de aard van onze dienstverlening beschikt RPO over data. RPO gaat zorgvuldig met deze data om en zorgt ervoor dat elke verwerking van deze gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met onze klanten hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze verwerkersovereenkomst is op te vragen, mail hiervoor naar gdpr@rpo.nl

MARKETING
Voor onze marketingactiviteiten maken wij gebruik van een bestand met mailadressen. Wanneer u onze mailing ontvangt, dan heeft u hiervoor in het verleden toestemming. U kunt altijd uitschrijven door middel van een reply op de mail, de uitschrijflink of een bericht aan sales@rpo.nl. Wij bewaren uw NAW gegevens en zullen deze gegevens niet met derden delen. Desgewenst kunt u deze gegevens opvragen en wijzigen.

Mocht u aanvullend vragen hebben over ons privacybeleid of de manier waarop wij persoonlijke gegevens verwerken, kan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar gdpr@rpo.nl